Munkásszállók kialakításához igényelhető pályázati forrás

munkásszálló

A munkaerőpiaci program célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő tartalék.

Azok a gazdasági társaságok pályázhatnak, akik legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben, cégcsoport szinten legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak. A program rendelkezésére álló kerete 19 milliárd forint.

A vissza nem térítendő támogatás az új ingatlan építéséhez vagy a munkásszállás kialakítására alkalmas meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez, illetve a támogatott beruházási projekt célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzéséhez nyújtható.

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

  • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
    • munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
    • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft
  • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
    • munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
    • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2024. szeptember 30.