Megjelent a felhívás a feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatásáról

feldolgozó üzem

A feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívás keretében augusztus 13-tól akár 200 millió forint 60%-os támogatás igényelhető élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztésére.

Támogatási kérelmet nyújthat be vállalkozásmérettől függetlenül:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkező

Mezőgazdasági termékek értéknövelését piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások.

Támogatható tevékenységek:

 • Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
 • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
 • Immateriális beruházások: a projekt céljához köthető számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

Célterületek:

1.Célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

A. TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése:

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Borászati üzemek fejlesztése
 • Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

B. Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése:

 • Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, létesítése;
 • Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódó tevékenység.

2.Célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása:

A. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó beruházások. (hőszigetelés, fűtési és hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.)

B. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 • az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek”) az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A 2. célterület B) pontja („Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

További információk:

 • A támogatás maximum 200 millió forint
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2024. augusztus 13. napjától van lehetőség.