Támogatásra pályázhatnak a vidéki cukrászdák

confectionery

1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vidéki cukrászdák július 2-től.

Támogatást igénylők köre

Magyarországon bejegyzett székhellyel és vidéki telephellyel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kkv-nak) minősülő vállalkozások; amelyek

 • gazdasági társaságok;
 • civil szervezetek;
 • egyházi jogi személyek;
 • egyéni cégek;
 • egyéni vállalkozók;
 • adószámos magánszemélyek

Jelen felhívásra azon vendéglátó üzlet üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 • magyar pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlával rendelkezik;
 • a pályázat benyújtásakor már regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
 • Központba (a továbbiakban: NTAK);
 • NTAK adatszolgáltatási kötelezettség esetén a pályázat benyújtásának napját megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba;
 • jelen felhívás C fejezete alapján a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott vendéglátó üzlet kategóriába tartozik és az erről szóló nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkezik;
 • minimum 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik a 2023. és/vagy a 2022. évet illetően, és az NTAK-ban is rögzítésre került;
 • az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet egész évben nyitva tart (NTAK regisztráció szerint).

Támogatható tevékenységek köre

Építési költségek:

 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások költségei;

Eszközbeszerzések költségei:

 • vendéglátó üzletek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek
 • védőfelszerelések és munkaruha beszerzésének költségei
 • munkavédelemhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei
 • a vendéglátó üzletek üzemszerű működését közvetlenül szolgáló fogyóeszközök beszerzési költségei
 • energiahatékonyságot növelő eszközök beszerzési költségei (pl.: izzók)

Az elszámolás során a benyújtott elszámoló bizonylatoknak el kell érnie a számlánkénti legalább nettó 20.000 Ft-os értéket.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:

 • Az ingatlan a pályázó tulajdonában van, vagy annak ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezője.
 • Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába (haszonélvezetébe), úgy a pályázathoz tulajdonosi (tulajdonosi joggyakorlói) nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésre áll.
 • Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát is szükséges benyújtani a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához.

Előleg mértéke: támogatási összeg 100%-a.

A támogatási igény magyar nyelven, 2024.07.02. napjától 2024.08.01. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.