GINOP PLUSZ-1.2.1-21 – Akár 70%-os támogatás a KKV fejlesztésére

A pályázat vidék mellett a Közép-Magyarországi régióban is elérhető (Budapest kivételével!), továbbá 90%-os előleg lehívás lehetőséget biztosít mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak.

Megjelent a VINOP- GINOP PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú pályázati felhívás tervezete, amely keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások igényelhetnek támogatást ezúttal már Budapest kivételével a Közép-Magyarországi régióban is!

A felhívásra támogatási kérelmet olyan KKV-k nyújthatnak be:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Területi korlátozása: nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el)

 A technológiafejlesztés kötelező, mellette legalább 2 másik tevékenységet kötelező választani.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg

 • 9 főig 11 millió Ft/fő, maximum: 99 millió Ft
 • 49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft, 10-49 főig: 5 millió Ft, maximum 299 millió Ft
 • 249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 50-249 főig: 3 millió Ft maximum 899 millió Ft

Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.

Előleg mértéke: 90%

Támogatási intenzitás: Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Feltétel:

 1. 60%: a vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.
 2. 20%: Vállalkozói tudás bővítése
 3. 20%: Projekt hatékony végrehajtása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag az alábbi ütemezés szerint lesz lehetőség:

 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. – 2021. július 5. Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft
 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. – 2021. október 4. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17. Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft
 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. – 2022. április 20. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Bővebb információ és az ingyenes előminősítés miatt vegyék fel velünk mielőbb a kapcsolatot!