Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – KAP-RD04a-RD04b-2-24

wine

Támogatás célja

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.
 • Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósulása.
 • Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

Támogatás:  maximum 200 millió forint

A támogatás maximális mértéke

 • célterület esetén: az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
 • célterület A): az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
 • célterület B): az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület
 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Borászati üzemek fejlesztése
 • Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
 • Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás
 1. célterület

       A. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

  • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
  • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása);
  • Világítási rendszerek korszerűsítése(Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
  • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése(Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

      B. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból,
  • napkollektorok alkalmazása,
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
  • geotermikus energia használata,
  • biogáz termelés,
  • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
  • szélenergia felhasználása.

Támogatási kérelmet nyújthat be

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

További információk:

 • A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett igényelheti
 • Megvalósítási időszak: 24 hónap