Vállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek 50%-os támogatása

A támogatást vállalkozások igényelhetik, a pályázat keretein belül lehetséges a hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési és HMV hálózat korszerűsítése, világítás korszerűsítése, valamint megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek telepítése. Az igényelhető támogatás 1,5 millió és 100 millió forint között lehet, ami a teljes projekt maximum 50%-a. A támogatási kérelmek beadásának határideje 2019. március 27.

A támogatható tevékenységek a következőek:

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
– Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése:
– Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése
– Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
– Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése:
– Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
– Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
– Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
– Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

2. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
– Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
– Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
– Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
– Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani, amelyre az alábbiak a vonatkozó elvárások:
– a benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül
– a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül
– a kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Jelen Felhívásra azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek:
– rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
– éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
– Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.