Továbbra is elérhető a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című, GINOP-5.1.7.-17 kódszámú pályázati felhívás

Cél a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása, jelen támogatás és a hozzá kapcsolódó GINOP-8.8.1 konstrukció keretében elérhető foglalkoztatási hitel felhasználásával, – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása.

A támogatást igénylők köre:

A kiírásra kizárólag olyan szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

 1. a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 4 hónapon belül benyújtják,
 2. rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
 4. a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 5. A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén az ab) pont nem képezi a támogatási igény benyújtásának feltételét.

Jogi forma szerint: A kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok:

 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • Nonprofit részvénytársaság,
 • Nonprofit közkereseti társaság,
 • Nonprofit betéti társaság)
 • Szociális szövetkezetek,
 • Egyéb alapítvány,
 • Egyéb egyesületek.

Támogatás összege: Új munkavállalóként 7,5 millió forint/fő, de az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 250 000 000 Ft.

Támogatás intenzitása:

 • Főszabály szerint 100%, de vannak kivételek:
 • Regionális beruházási támogatás esetén:
  • Mikro- és kisvállalkozás: (Észak-Mo., Észak-Alföld, Dél-Alföld: 70%; Közép Dunántúl: 55%; Nyugat Dunántúl: 45%)
  • Középvállalkozás: (Észak-Mo., Észak-Alföld, Dél-Alföld: 60%; Közép Dunántúl: 45%; Nyugat Dunántúl: 35%)
 • Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás: 50%
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás: 75%
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás: 100%
 • Képzési támogatás: (Mikro-, kisvállalkozás: 70%; Középvállalkozás: 60%; megváltozott munkaképességű, vagy hátrányos helyzetű személy: 70%)

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 000 000 millió Ft.

Támogatott tevékenységek típusa:

Kötelező tevékenységek:

 1. Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
 2. Piacra jutás támogatása:
  • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
  • piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,
  • marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
  • szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.
 3. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében (projektmenedzser, pénzügyi vezető alkalmazása)

Választható tevékenységek:

 1. Előkészítő tevékenységek (piackutatás, szükségletfelmérés, közbeszerzés, engedélyeztetés, stb.)
 2. Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
  • eszközbeszerzés: társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz
  • információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása (hardver, munkaállomás kialakítása, szoftver)
 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, felújítás)
 4. Szakmai működés fejlesztése
 5. Tréningek, fejlesztő tevékenységek
 6. Képzés
 7. Szemléletformálást segítő helyi akciók
 8. Megváltozott munkaképességű munkavállaló felvétele
 9. Honlapfejlesztés

A projekt területi korlátozása:

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag esetében a célcsoport tag foglalkoztatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Értékelésnél előnyt jelentő szempontok:

 • Működés időtartama
 • Bevételek alakulása
 • Értékesítési árbevétel
 • Foglalkoztatotti létszám alakulása
 • A projekt keretében teremtett új munkahelyek száma
 • A foglalkoztatni tervezett hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű új munkavállalók számának aránya az új munkavállalókon belül
 • A projekt szabad vállalkozási zóna területén vagy komplex programmal fejlesztendő járások területén, vagy fejlesztendő járásban valósul meg

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. szeptember 25. – 2019. június 27. 14 óra között. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője egyszerűsített eljárásrendben folyamatos elbírálással dönt.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!