Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (TOP-1.4.1-19 kódú) felhívását

A felhívás a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,515 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatási kérelem benyújtásának területi egységre vonatkozó határidejét a hamarosan megjelenő hivatalos pályázati felhívás fogja tartalmazni. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. március 15-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Támogatható tevékenységek

I. Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható:

 • felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • átalakítás,
 • bővítés,
 • indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel.

II. Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását), melynek keretén belül támogatható:

 • meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • meglévő épület/helyiség átalakítása,
 • meglévő épület/helyiség bővítése,
 • új épület építése,
 • ingatlanvásárlás.

 

A pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben ezek

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek;
 • helyi önkormányzatok vagy társulásaik;
 • országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok vagy társulásaik;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • közalapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaság, szervezet;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!