Munkásszállások kialakítására pályázhatnak az önkormányzatok

A “Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott támogatás munkásszállók építésére, felújítására használható fel. A támogatási kérelmeket helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint az ezek 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok nyújthatják be.

A program keretében támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A támogatásra azok a pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a beruházási költségek legalább 20%-át saját forrásból biztosítják, illetve akik vállalják, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaznak.

A elszámolható költségek az alábbiak a munkásszállás építése esetén:

 • terület-előkészítési költség:
  – régészeti feltárás,
  – lőszermentesítés,
  – földmunkák
 • az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei
 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
  – helyiségeinek,
  – tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
  – melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
  – egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalás álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
  – gépkocsitároló helyiségnek
  építési költségei
 • közműbekötések költségei
 • lebonyolítási költségek (műszaki tervezés, hatósági engedélyezés, műszaki ellenőrzés költségei)
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
 • az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei
 • az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • víz-, csatorna, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése
 • központosított fűtés kialakítása, beleértve megújuló energiaforrások alkalmazását is
 • az épület szigetelése, beleértve hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos költségek
 • kert- és parképítés költségei
 • beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költsége

Az elszámolható költségek az ingatlan felújítása esetén:

 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
  – helyiségeinek
  – tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
  – melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
  – egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalás álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
  – gépkocsitároló helyiségnek
  építési költségei
 • közműbekötések költségei
 • lebonyolítási költségek (műszaki tervezés, hatósági engedélyezés, műszaki ellenőrzés költségei)
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
 • az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei
 • az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • víz-, csatorna, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása, beleértve megújuló energiaforrások alkalmazását is
 • az épület szigetelése, beleértve hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos költségek
 • kert- és parképítés költségei
 • beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költsége

támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembe vétele alapján kerül sor:

 • Egy m2-re jutó fajlagos költség:
  – munkásszállás építése esetén: maximum 373 000 Ft
  – munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 267 000 Ft
 •  Egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége:
  – munkásszállás építése esetén: maximum 3 730 000 Ft
  – munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2 670 000 Ft

A támogatás terhére 100% előleg adható.

A program keretében a kérelmek 2019. március 31-ig nyújthatók be a helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei vagy fővárosi kormányhivatalokhoz.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel velünk mielőbb kapcsolatot!