Megjelent a pest megyei kkv-k eszközberuházásait támogató pályázat!

Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második üteme. A támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától lehet benyújtani a keret kimerüléséig. Az igényelhető támogatás összege  kisléptékű fejlesztésekre minimum 10 – maximum 60 millió forint, nagyléptékű fejlesztésekre minimum 60 – maximum 300 millió forint.

A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be,

  • mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését,
  • továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és
  • a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig.
  • Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
  • továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

Pályázatot azon Kft., Rt. nyújthat be, amely főtevékenysége, és emellett – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb 2018. november 30-ától cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozások bejegyzett tevékenysége.

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR  10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldogozási termék gyártása), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!