Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat jelent meg

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója. Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot. A pályázatra 2019. február 11-től 2019. március 24-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat célja a magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

 1. Nagy magyar tájszótár
 2. A magyar nyelvtörténet kézikönyve
 3. Magyar ellentétszótár
 4. Régi szavak szótára
 5. Növénynevek enciklopédiája
 6. Nincsen rózsa tövis nélkül
 7. Itt van a kutya elásva
 8. Nyelvészeti kisszótár
 9. Magyar szókincsbővítő diákszótár
 10. Anya-nyelv-búvár
 11. Mondjuk helyesen!
 12. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
 13. Újságíróiskola
 14. Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok
 15. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
 16. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
 17. Nyelvjárástani munkafüzet
 18. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet
 19. Szókincsbővítő munkafüzet
 20. Magyar szókincsteszt munkafüzet
 21. Szövegtani munkafüzet
 22. Top 2000 magyar szó
 23. Vámmentes gondolatok
 24. Angol elöljárószavas kifejezések
 25. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
 26. 48 szerelmes vers angolul és magyarul
 27. Angol-magyar alapszótár
 28. Magyar-német alapszótár
 29. Német-magyar alapszótár
 30. Magyar-spanyol alapszótár
 31. Meseszótár
 32. A boldogság titka
 33. Magyar motívumok kifestőkönyve
 34. Magyarországi lepkék kifestőkönyve
 35. A világ lepkéinek kifestőkönyve