Családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakítására és fejlesztésére 2019. január 31-ig nyújthatóak be támogatási kérelmek

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltak alapján nyílt pályázatot hirdet családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja a szolgáltatáshiányos településeken élő kisgyermekes családok számára elérhetővé tenni a gyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés lehetőségét új családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások létrehozásával, valamint a meglévő szolgáltatások további új férőhelyeinek fejlesztésével a felmerülő igényeknek, szükségleteknek megfelelően.

A pályázat területi korlátok nélkül támogatja az újonnan létrejövő családi bölcsődék, valamint Pest megyében és a fővárosban a munkahelyi bölcsődék létrehozásához, illetve működéséhez szükséges feltételek kialakítását kisértékű tárgyi eszközök, illetve immateriális javak beszerzésével.

A támogatás maximális mértéke: 800 000 forint/férőhely.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton egy családi bölcsődei szolgáltatás vagy egy munkahelyi bölcsődéi csoport (7 férőhely) létrehozására legfeljebb 5 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Amennyiben a pályázó több családi bölcsődei szolgáltatást, vagy több munkahelyi bölcsődei csoportot hoz létre, abban az esetben szolgáltatásonként, vagy csoportonként kell értelmezni a fentiekben említett maximális összeget, vagyis annyiszor 5 600 000 Ft, ahány szolgáltatást, vagy csoportot hoz létre.

A támogatás mértéke: a pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet. Saját forrás biztosítása nem szükséges.

Beadható pályázatok száma: egy pályázatra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sb)-se) pontja szerinti fenntartók.

A támogatási kérelmek 2019. január 31-ig nyújthatóak be.

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot!