Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek 2019. évi pályázata

A központi költségvetésben a tavalyi évhez hasonlóan összesen hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből hatszázmillió forintra az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillió forintra pedig a mentőszervezetek pályázhatnak.

A pályázati forrás évről évre biztosítja az egyesületek és mentőszervezetek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázaton hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek képzésének támogatására lehet pályázni. Egy egyesület egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják. Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és -felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra, amelyek egyébként nem szerepelnek a kiírás mellékletében, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére. Új elemként került be az idei pályázatba a megkülönböztető jelzést adó készülékek beszerzése, szerelése és javítása, a kompozit palack, valamint elszámolható a bankköltség és az ügyvédi díj. A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek május 10-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó-parancsnoksághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. Ha egy egyesület több parancsnoksággal is kötött megállapodást, akkor a székhelye szerinti parancsnokságra kell benyújtania a pályázatot. A beérkezett pályázatok elbírálása legkésőbb június 21-ig megtörténik.

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázat célja, hogy a hazai katasztrófa-elhárításban részt vállaló mentőszervezetek támogatást kaphassanak működési, fejlesztési költségeikhez, ennek köszönhetően erősödnek mentési és beavatkozási képességeik, javul eszközellátottságuk. A pályázat keretein belül támogatható a mentőszervezetek tagjainak továbbképzése is, ami lehetővé teszi, hogy több káresemény felszámolásánál alkalmazzák őket. Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. A mentőszervezetek technikai eszköz és gépjármű, védőeszköz és védőruha, működési költség, illetve oktatás és vizsgáztatás kategóriában pályázhatnak. Olyan technikai eszközökre és gépjárművekre lehet pályázni, amelyek a mentőszervezet alaptevékenységéhez, a nemzeti minősítő rendszerben elismert, igazolt vagy a minősítés megújításához, a pályázati időszakban vállalt képességeinek ellátásához szükségesek. Az önkéntes mentőszervezetek pályázatát az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez kell benyújtani május 6-ig.