Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati kiírása állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A pályázati támogatás célja 

Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 2. területrendezés;
 3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
 • kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
 • a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
 • a kedvezményezett szervezet általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

A pályázók köre 

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • létesítő okiratukban az állatvédelem mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • 2017. és 2018. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 • az általuk működtetett állatmenhelyet még 2017. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 • az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke 

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszegéből 45.000.000 forint áll rendelkezésre az állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet. 1.000.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.