A Magyar Falu Program kiírásainak a részletei az alábbi cikkben érhetőek el

Februártól indulnak a Magyar Falu Program első pályázatai, amelyek ősz közepéig ütemezetten jelennek meg ebben az évben. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések. A pályázatokat a Magyar Államkincstár bonyolítja le és a végső beadási határidő lejárta után körülbelül hatvan napon belül kibocsátják a támogatói okiratot sikeres pályázat esetében és azt követően napok kérdése, hogy a források az önkormányzatok számlájára kerüljenek.

A Magyar Falu Program keretében első körben az alábbi kiírások jelennek meg:

Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram 2 célterülettel

1 célterület:

 • orvosi rendelő felújítására, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).
 • új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építésére, vagy felújítására;

 2 célterület:

 • bútorok beszerzésére;
 • az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Szolgálati lakás program 2 célterülettel:

 1 célterület:

 • 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása
 • új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább)

 2 célterület:

 • Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram
 • új épület építése
 • felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • átalakítás,
 • bővítés,
 • ingatlankiváltás,
 • funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 3 célterülettel:

1 célterület:

 • Max 15 millió forint határig: meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása

2 célterület:

 • 5 millió forint összeghatáráig: a közösségi célú helyiségekben megvalósuló (program, eszköz beszerzés.)

3 célterület:

 • 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben: közösségszervező bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)

Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon kérelemben.

Cél: 5000 fő lélekszám alatti települések számára a már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és működési költségekre.

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Bölcsőde, óvoda program 2 célterülettel

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 1. célterület a „Bölcsőde” vonatkozásában:
 • újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése;
 • férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése;
 • jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása
 1. célterület az „Óvoda” vonatkozásában:
 • azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére;
 • korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;
 • meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;
 • támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére.

Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda, vagy integrált intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó.

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás 2 célterülettel

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Útfelújítás és Járdafelújítás anyagtámogatása

 Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában:

 • előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja)
 • a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd)
 • az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása
 • út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása).

Nem támogatható tevékenységek különösen:

 • a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt belterületi utak felújítása
 • a projekt céljaihoz nem szükséges, azokhoz nem kapcsolható fejlesztések és beszerzések;
 • az elmúlt 5 évben hazai vagy uniós forrásból támogatásban részesült, de még nem lezárt projektek vagy projektelemek.

 Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Eszközfejlesztés közterület karbantartására

Megvalósítandó tevékenység: 5000 fő lélekszám alatti önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

 1. vontatott és függesztett munkagépek,
 2. erőgépek (például traktor, bobcat),
 3. erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
 4. ágaprító gépek beszerzése
 5. kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja) a projekt teljes költségének maximum
 2. kiegészítő tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése

 • falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt.
 • Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára
 • A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Nem részesülhet támogatásban:

 • új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült.
 • falubusz cseréje esetén a jelenleg meglevő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik
 • falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Óvoda udvar program

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések)
 • óvodai szolgáltatásokhozkapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése

 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek;
 • udvari akadálymentesítés,
 • projekt-előkészítés, tervezés,
 • projekt végrehajtási költségek

Pályázok köre

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Óvodai sport program

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a pálya program” keretében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: új óvodai sportpálya kialakítása:” Irány a pálya” programban való részvétellel egy 8×16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású 

Polgármesteri hivatal felújítása program

Megvalósítandó tevékenységek:

5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.

Önállóan támogatható tevékenységek: (1 tevékenység kötelezően megvalósítandó)

A, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület,

 • külső és belső felújítása,
 • átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)

B, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület,

 • külső és belső felújítása,
 • átépítése,
 • korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • megújuló energiaforrás alkalmazása
 • akadálymentesítés
 • bútorcsere
 • előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés díja)
 • megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment szakhatósági engedélyezési költségek, hozzájárulások, bejegyzési költségek. tanúsítványok)

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)
 3. helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású 

Temető fejlesztése program 2 célterülettel:

1 célterület:

Max 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására,

2 célterület:

Max 5 millió forint összeghatárig:

 • temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények)
 • urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,
 • temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),
 • hulladéktároló
 • temető bekerítése,
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),

Pályázok köre:

 1. 5000 lakos alatti települések
 2. helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

Amennyiben szeretnének sikeres résztvevői lenni a támogatott vidékfejlesztési programoknak, forduljanak bizalommal hozzánk.