70%-os üzleti és termelési támogatás a budapesti és pest megyei cégeknek

Hamarosan megjelenik a VEKOP-1.2.6-20 pályázati felhívás, ami a KKV-k számára 5 millió Ft – 153,5 millió Ft támogatást biztosít a koronavírus okozta nehézségek ellensúlyozására. A felhívás 100% előleg igénybevételét biztosítja a támogatott vállalkozásoknak. Az elnyert támogatás a projekt megvalósításától függően akár teljes mértékben vagy részben vissza nem térítendő, míg a visszatérítendő rész is kamatmentes.

A pályázatra azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek.

Jogi forma szerint:

 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, szövetkezetek.

A felhívás önállóan támogatja az új eszközök, gépek beszerzését, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítását, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

A fenti tevékenységgel összefüggésben az önállóan nem támogatható tevékenységek köre:

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el),
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el),
 • Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele,
 • Képzés,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
 • Általános (rezsi) költségek,
 • Ingatlan bérlés,
 • Forgóeszköz vásárlás.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Területi korlátozás: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie.

támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

Átmeneti támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.  Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Bővebb információ és az ingyenes előminősítés miatt vegyék fel velünk mielőbb a kapcsolatot!